• Diarienummer: UFV 2015/281
  • Beslutsdatum: 2016-06-14
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Action Plan for Internationalisation 2016-2018

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-14

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Internationalisering och samverkan

Dokumenttyp

Handlingsplan