• Diarienummer: UFV 2016/1022
  • Beslutsdatum: 2016-06-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-21

Ansvarig organisation

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kategoriserat som

Ekonomi

Dokumenttyp

Delegationsordningar