• Diarienummer: UFV 2016/1079
  • Beslutsdatum: 2016-06-28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Regulations for the procedure to report misconduct in research

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-28

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Riktlinje