• Diarienummer: UFV 2010/717
  • Beslutsdatum: 2010-06-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för övergång från utbildningsbidrag till doktorandtjänst vid Uppsala universitet

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-06-08

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Margaretha Andersson
Margaretha.Andersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Nyckelord

doktorand

Dokumenttyp

Riktlinje