• Diarienummer: UFV 2015/1690
  • Beslutsdatum: 2016-06-16
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Planering

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2017

Innehåll:

Verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2017 fastställdes av konsistoriet den 16 juni 2016. Efter det att budgetpropositionen presenterats i september 2016 har konsistoriet även fattat ett tilläggsbeslut till VP 2017

Se bifogade dokument till höger.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-06-16

Reviderat

Tillägg till VP 2016-10-11

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Nyckelord

tillägg

Dokumenttyp

Planering