• Diarienummer: UFV 2014/455
  • Beslutsdatum: 2014-04-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-04-08

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor

Dokumenttyp

Handlingsplan