• Diarienummer: UFV 2010/318
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Bestämmelser avseende examina på forskarnivå vid Uppsala universitet

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-03-09

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Margaretha Andersson
Margaretha.Andersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå, Examen

Nyckelord

Översättning till engelska av examina, doktorsexamen. licentiatexamen

Dokumenttyp

Föreskrifter