• Diarienummer: UFV 2013/1450
  • Beslutsdatum: 2015-12-01
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Finansiering av projektledarkostnader - lokalprojekt

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2015-12-01

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje