• Diarienummer: UFV 2013/386
  • Beslutsdatum: 2015-09-30
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Programme for Sustainable Development

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-09-30

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Tom Petersson
Tom.Petersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program