• Diarienummer: UFV 2013/386
  • Beslutsdatum: 2016-01-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Action Plan for Sustainable Development 2016-2018

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-01-12

Kontaktperson

Tom Petersson
Tom.Petersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö

Dokumenttyp

Handlingsplan