• Diarienummer: UFV 2013/386
  • Beslutsdatum: 2016-01-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för hållbar utveckling 2016-2018

Innehåll:

Handlingsplan för hållbar utveckling är tillsammans med Program för hållbar utveckling universitetets gemensamma och strategiska måldokument för arbetet med hållbar utveckling. Handlingsplan för hållbar utveckling konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utvecklinggenom ett antal insatser som ska genomföras 2016-2018.

Handlingsplan för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Handlingsplan för hållbar utveckling ska också bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-01-12

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Tom Petersson
Tom.Petersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö

Dokumenttyp

Handlingsplan