• Diarienummer: UFV 2015/185
  • Beslutsdatum: 2015-06-23
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University as of Autumn Semester 2015

Innehåll:

The guidelines set out the rights and duties of university departments, the Examinations Coordination Office of Uppsala University’s Buildings Division, examination invigilators and candidates with regard to the conduct of written examinations and the handling of examination papers and answer sheets.

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-06-23

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Eva Söderman
Eva.Soderman@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Riktlinje