• Diarienummer: UFV 2015/188
  • Beslutsdatum: 2015-04-16
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Admission Regulations. Guidelines for Entry to First- and Second-cycle Education at Uppsala University

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-04-16

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter