• Diarienummer: UFV 2015/185
  • Beslutsdatum: 2015-06-23
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet. Fr o m höstterminen 2015

Innehåll:

I riktlinjerna anges ansvar och skyldigheter för studenter, institutioner, byggnadsavdelningens tentamenssamordning och  tentamensvakter beträffande skriftliga prov och hantering av provuppgifter och svar.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-06-23

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Eva Söderman
Eva.Soderman@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Riktlinje