• Diarienummer: UFV 2015/659
  • Beslutsdatum: 2015-05-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer om mandatperioder för studerande i beredande och beslutande organ inom vetenskapsområden och fakulteter

Innehåll:

Mandatperiod för ledamöter som företräder studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i beredande respektive beslutande organ inom vetenskapsområden och fakulteter ska sträcka sig från den 1 juli till den 30 juni och omfatta högst ett år.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-05-26

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Cilla Häggkvist
cilla.haggkvist@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Organisation, Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje