• Diarienummer: UFV 2015/418
  • Beslutsdatum: 2015-04-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2015-04-21

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor, Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Riktlinje