• Diarienummer: UFV 2012/2132
  • Beslutsdatum: 2014-10-30
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för säkerhetsarbetet: Kris och kontinuitetshantering

Innehåll:

Riktlinjerna avser att utgöra en grund för arbetet med kris- och kontinuitetshantering vid universitetet samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhetskrav som finns i samband med arbetet. Riktlinjerna baseras på Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.

Se dokument till höger.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2014-10-30

Kategoriserat som

Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje