• Diarienummer: UFV 2014/1003
  • Beslutsdatum: 2014-09-16
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-09-16

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar