• Diarienummer: UFV 2014/937
  • Beslutsdatum: 2014-08-19
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer mot mutor

Innehåll:

Reglerna om tagande och givande av muta syftar till att upprätthålla förtroendet för de anställdas opartiskhet. Att som anställd vid universitetet ta emot gåvor och förmåner som har att göra med den egna anställningen innebär en risk för mutbrott. De föreslagna riktlinjerna syftar till att klargöra reglerna kring mutor och att ge vägledning till den anställde för att förhindra mutor vid Uppsala universitet.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-08-19

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Ekonomi

Nyckelord

förmåner

Dokumenttyp

Riktlinje