• Diarienummer: UFV 2014/787
  • Beslutsdatum: 2014-06-24
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för representation och gåvor

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-06-24

Ansvarig organisation

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kategoriserat som

Ekonomi

Dokumenttyp

Riktlinje