• Diarienummer: UFV 2010/1969
  • Beslutsdatum:
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Grading systems for first- and second-cycle courses and study programmes as of 2011-01-01

Innehåll:

See document to the right

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter