• Diarienummer: UFV 2014/143
  • Beslutsdatum: 2014-02-18
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer om möjlighet för en biträdande lektor att få anställning som biträdande universitetslektor

Innehåll:

Syftet med dessa riktlinjer är att möjliggöra för biträdande lektorer att kunna få en förnyad meriteringsanställning i enlighet med vad som gäller för biträdande universitetslektorer.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-02-18

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kontaktperson

Anna-Lena Söderström
anna-lena.soderstrom@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Anställningsvillkor

Dokumenttyp

Riktlinje