• Diarienummer: UFV 2012/1735
  • Beslutsdatum: 2014-01-28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för IT vid Uppsala universitet

Innehåll:

Handlingsplanen avser tidsperioden 2014-2016 och syftar till att utifrån de strategier som fastställs i programmet prioritera ett antal åtgärder att utföras under perioden. Genomförandet och uppföljning av åtgärder i handlingsplanen integreras i universitetets övergripande verksamhetsplanering, så att en närmare koppling till verksamhetens behov och resurser säkerställs.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-01-28

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

IT-avdelningen

Kontaktperson

Mia Lindegren
Mia.Lindegren@uadm.uu.se

Kategoriserat som

IT

Nyckelord

teknisk infrastruktur, informationsteknik

Dokumenttyp

Handlingsplan