• Diarienummer: UFV 2009/902
  • Beslutsdatum: 2009-12-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Guidelines regarding Student Working Conditions at Uppsala University

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-12-07

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje