• Diarienummer: UFV 2009/2038
  • Beslutsdatum: 2009-12-22
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Rökförbud i anslutning till entréerna till universitetets byggnader

Innehåll:


 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-12-22

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Anders Grundström
Anders.Grundstrom@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje