• Diarienummer: UFV 2013/1502
  • Beslutsdatum: 2013-11-20
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Allmänna regler för användning av användarkonton och datornät

Innehåll:

Dessa regler, baserade på Uppsala universitets Riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907), gäller för all användning av användarkonton och datornät vid Uppsala universitet.
 

Se dokument till höger.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2013-11-20

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Bo Hiding
Bo.Hiding@uadm.uu.se

Kategoriserat som

IT

Dokumenttyp

Riktlinje