• Diarienummer: UFV 2013/907; UFV 2016/896
  • Beslutsdatum: 2013-06-25
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer inom IT-området

Innehåll:

Ett effektivt och säkert utnyttjande av informationsteknik förutsätter tydliga riktlinjer till stöd för verksamma vid Uppsala universitet.

Dokument avser att beskriva universitetets riktlinjer inom olika informationstekniska områden. Till de övergripande riktlinjerna finns riktlinjer och stöddokument på en mer detaljerad nivå.

Parallellt med riktlinjer inom IT-området finns riktlinjer inom andra områden med en nära koppling till informationsteknik, som riktlinjer för informationssäkerhet.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2013-06-25

Reviderat

2013-10-30; 2016-06-13

Ansvarig organisation

IT-avdelningen

Kategoriserat som

IT

Dokumenttyp

Riktlinje