• Diarienummer: UFV 2013/344
  • Beslutsdatum: 2013-03-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kallelse till anställning som professor. Rutin för beredning och beslut

Innehåll:

Föreliggande rutin har fastställts för att säkerställa en effektiv och transparent beredning och uppföljning av ärenden som innebär att en person kallas till anställning som professor.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2013-03-12

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Rekrytering

Dokumenttyp

Riktlinje