• Diarienummer: UFV 2007/72
  • Beslutsdatum: 2007-01-23
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Förhandlingsordning i samband med beslut av rektor vid rektorssammanträde

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2007-01-23

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Nyckelord

undefined28

Dokumenttyp

Riktlinje