• Diarienummer: UFV 2012/1947
  • Beslutsdatum: 2012-12-14
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för säkerhetsarbetet: Egendomsskydd

Innehåll:

Riktlinjerna avser att utgöra en grund för arbetet med egendomsskydd vid universitetet samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhetskrav som finns för universitetets egendom, med behovet av universitetet som en öppen och tillgänglig miljö i åtanke. Riktlinjerna baseras på Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2012-12-14

Ansvarig organisation

Säkerhetsavdelningen

Kontaktperson

Veronika Berglund
Veronika.Berglund@uadm.uu.se

Kategoriserat som

IT, Säkerhet, Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje