• Diarienummer: UFV 2008/1994
  • Beslutsdatum: 2009-09-29
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Lokalkostnader för studentkårerna

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-09-29

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler

Nyckelord

undefined28

Dokumenttyp

Riktlinje