• Diarienummer: UFV 2012/69
  • Beslutsdatum: 2012-02-28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Guidelines for Emergency & Crisis Organisation & Preparedness

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2012-02-28

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö, Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje