• Diarienummer: UFV 2012/688
  • Beslutsdatum: 2012-04-13
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet

Innehåll:

Universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt i syfte att universitetet ska fullgöra sitt myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef. Det universitetsövergripande administrativa ledningsansvaret går från rektor via universitetsdirektören till avdelningschefer inom universitetsförvaltningen.

Universitetsdirektören har fastställt en arbetsordning för universitetsförvalningen, som beskriver avdelningarnas arbetsuppgifter.

Reviderat senast 2013-11-15.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2012-04-13

Reviderat

2013-11-15

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje