• Diarienummer: UFV 2010/1853
  • Beslutsdatum: 2010-11-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för upphandling

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-11-09

Ansvarig organisation

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kategoriserat som

Ekonomi

Dokumenttyp

Riktlinje