• Diarienummer: UFV 2002/2128
  • Beslutsdatum: 2002-12-10
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

E-posthantering: Principer och rekommendationer

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2002-12-10

Ansvarig organisation

IT-avdelningen

Kategoriserat som

Arkiv och registratur

Dokumenttyp

Riktlinje