• Diarienummer: UFV 2007/1686, UFV 2009/102 och UFV 2009/496
  • Beslutsdatum:
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Särskilda program och huvudområden för uppdragsutbildning

Innehåll:

Rektor har beslutat om inrättande av följande program och examen för uppdragsutbildning:

  • Magisterprogram i International Financial Management, 60 högskolepoäng, för samverkan med universitetet i Groningen.

  • Huvudområdet Företagsadministration för magisterexamen.

  • Magisterprogrammet Executive MBA för användning inom institutionens uppdragsutbildning. 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Examen

Dokumenttyp

Föreskrifter