• Diarienummer: 2010/2090
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsordning för musikrådet vid Uppsala universitet

Innehåll:

Museirådet är rektors rådgivande organ i musikfrågor. Rådet är även ett forum för samråd vad gäller musikverksamheten inom universitetet och samverkan med det omgivande samhället i musikfrågor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Margaretha Andersson
Margaretha.Andersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje