• Diarienummer: 2013/285
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för anställning efter 67 års ålder

Innehåll:

Riktlinjerna reglerar förutsättningarna och formerna för all anställning vid Uppsala universitet efter 67 års ålder av såväl tidigare som nyanställd personal.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2013-06-04

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor

Dokumenttyp

Riktlinje