• Diarienr: 2013/285
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för anställning efter 67 års ålder

Innehåll:

Riktlinjerna reglerar förutsättningarna och formerna för all anställning vid Uppsala universitet efter 67 års ålder av såväl tidigare som nyanställd personal.

Se dokument till höger.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2013-06-04

Enhet

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor

Dokumenttyp

Riktlinje