• Diarienummer: 2009/829
  • Beslutsdatum: 2009-06-23
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för sponsring

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-06-23

Ansvarig organisation

Kommunikationsavdelningen

Kategoriserat som

Ekonomi, Kommunikation och information

Dokumenttyp

Riktlinje