• Diarienummer:
  • Beslutsdatum: 1992-06-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kursstatus för delkurser som läses av utländska utbytesstuderande

Innehåll:

Det studieprogram som en utländsk utbytesstuderande har att genomföra vid universitetet omfattar inte sällan förutom hela kurser också en eller flera delar av olika kurser. Kraven på individuella anpassningar till den studerandes studieprogram vid hemuniversitetet är ofta så stora att det skulle medföra betydande svårigheter för att inte säga oöverstigliga hinder att endast nyttja det existerande kursutbudet. Å andra sidan finns det inte skäl till en ännu större uppsplittring av kursutbudet än som fallet är f n.

Det är också väsentligt att de delkurser som ingår i studieprogrammen kan beskrivas som avslutade enheter i den studiedokumentation som berörda studerande medför till hemuniversitetet för tillgodoräknande där.

Rektorsämbetet beslutar därför att alla i kursplan definierade och poängsatta delkurser (prov, moment) får utgöra kurser, dock endast för sådana utländska utbytesstuderande som deltar i de program varom avtal slutits med ett eller flera universitet i utlandet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1992-06-26

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Föreskrifter