• Diarienummer: UFV 2011/1968
  • Beslutsdatum: 2011-12-15
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Befordran av biträdande lektor till universitetslektor: Föreskrifter

Innehåll:

I avsaknad av kollektovavtal om tidsbegränsad meriteringsanställning har konsistoriet fattat beslut om föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor. Syftet med föreskriften är att ge möjlighet till befordran för de biträdande lektorer som idag är anställda vid universitetet.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2011-12-15

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Rekrytering, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Nyckelord

befordran, biträdande lektor, universitetslektor

Dokumenttyp

Föreskrifter