• Diarienummer: 2010/1842
  • Beslutsdatum: 2011-12-06
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Innehåll:

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher.

Respektive områdes-/fakultetsnämnd ges i uppdrag att utforma kompletterande riktlinjer i enlighet med föreliggande Riktlinjer för antagning av excellent lärare.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-12-06

Reviderat

2012-05-15

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kontaktperson

Maja Elmgren
Maja.Elmgren@fki.uu.se

Kategoriserat som

Rekrytering, Kvalitet och pedagogik

Dokumenttyp

Riktlinje