• Diarienummer: UFV 2002/1614
  • Beslutsdatum: 2002-10-01
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Outside activities: Regulations and information about outside activities

Innehåll:

See documet to the right.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2002-10-01

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kontaktperson

Anna-Lena Söderström
anna-lena.soderstrom@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Bisysslor

Dokumenttyp

Riktlinje