• Diarienummer: 2011/619
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskaps-området för humaniora och samhällsvetenskap

Innehåll:

Undertecknas av vicerektor och av tillträdande dekan som är ordförande i fakultetsnämnd.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-04-26

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar