• Diarienummer: 2011/619
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

Innehåll:

Undertecknas av rektor och av tillträdande vicerektor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-04-26

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar