• Diarienummer: UFV 2011/1490
  • Beslutsdatum: 2011-09-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppdrag som biträdande prefekt vid Uppsala universitet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-09-12

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor, Delegationer

Dokumenttyp

Riktlinje