• Diarienummer: 8790/90
  • Beslutsdatum: 1990-10-16
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Doktorands rätt till universitetets personalutbildning.

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1990-10-16

Ansvarig organisation

Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Kategoriserat som

Anställningsvillkor, Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje