• Diarienummer: 7904/91
  • Beslutsdatum: 1991-09-23
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Personalansvarsnämnden

Innehåll:

Föreskrift beslutad med stöd av 1 kap 5 § högskoleförordningen

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

1991-09-23

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor

Dokumenttyp

Föreskrifter