• Diarienummer: 7255/93
  • Beslutsdatum: 1994-02-18
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av antalet provtillfällen för kurser inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1994-02-18

Ansvarig organisation

Kansliet för medicin och farmaci

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter